Cena za námi poskytované práce je vždy stanovována individuálně v souladu s potřebami a zájmy klienta.

 

Na základě Vaší poptávky na poskytnutí prací Vám naše společnost zpracuje, po předchozí vzájemné domluvě, cenovou nabídku, která bude podkladem pro stanovení ceny prací a dodávek. Při zpracovávání cenové nabídky vždy reflektujeme množství specifik a potřeby konkrétní zakázky.

 

Poptávky zasílejte, prosím, na e-mail:

info@jaroelektro.cz

V případě urgentních případů jsme Vám k dispozici na telefonních číslech +420 603 157 313 nebo +420 734 213 087.