Naše společnost poskytuje zejména tyto služby:

 

Elektromontážní práce

 

• bytové a domovní elektroinstalační práce, elektromontážní práce

• NN i VN průmyslové elektroinstalační práce, elektromontážní práce 

• kompletní dodávka materiálu pro elektroinstalační práce

• rekonstrukce bytových jader, hlavního domovního vedení

• kabelové rozvody a venkovní přípojky, bytové přípojky včetně poradenství 

• solární fotovoltaické elektrárny

• solární fotovoltaický ohřev TUV

• trasování kabelů včetně nalezení poruchy na kabelu 

Instalace slaboproudých rozvodů

 

  • rozvody PC
  • rozvody TV
  • rozvody EZS

 

Veřejné osvětlení

 

  • návrh, realizace či rekonstrukce veřejného osvětlení
  • údržba a servis veřejného osvětlení
  • kompletní dodávka materiálu pro elektroinstalační práce
  • osvětlení či nasvícení budov
  • vánoční osvětlení veřejných prostranství 

Hromosvody

 

• revize hromosvodů

• montáž nových hromosvodů (FeZn, AlMgSI, Cu)

• opravy a rekonstrukce stávajících hromosvodů

• uzemňovací soustavy včetně výkopových prací

 

Revize elektro

 

• revize ručního nářadí a pracovních strojů ve lhůtách dle ČSN včetně vystavení revizních karet a související agendy

• revize elektroinstalací a hromosvodů

• revize průmyslových rozvodů NN, VN

• odstranění závad zjištěných při revizi

• měření oteplování spojů 

Pokud jste výše v našem přehledu nenašli pro Vás potřebný typ práce či služby, či nevíte, zda tam tato činnost spadá, neváhejte nás kontaktovat a uvidíte, co pro Vás budeme schopni udělat.

 

Naše služby poskytujeme zejména v Brně a jeho okolí. Po vzájemné domluvě jsme schopni poskytovat naše služby a dodávky prací a materiálu i mimo toto území.